Фоновое изображение
www.informproject.od.ua
Проектирование средств связи и других информационных систем

Библиотека

Правила устройства электроустановок 2017

ГКД 34.48.151-2003 Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання

ГКД 341.004.001-94 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ

ДСТУ Б А 2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації. Загальні положення

ДСТУ Б А 2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А 2.4-42:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення

ДСТУ Б А 2.4-40:2009 Телекомунікації. Проводові засаби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

ДСТУ Б А.2.4-3:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

ДСТУ 2621-94 Зв’язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення

ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ 5003.1-2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения

КНД 45-141-99 Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку

Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Правила користування електричною енергією

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Строительство кабельных сооружений связи. Справочник

Волоконные оптические линии связи. Справочник

Проектирование производственной связи

Справочник по проэктированию систем передачи информации в энергетике

Высокочастотная связь по ЛЭП

Высокочастотные каналы трактов по линиям электропередачи

Вишневский В.М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации

Электропитание компьютерных и телекоммуникационных систем

Основные требования по выполнению заземлений электроустановок, питающих оборудование цифровых систем передачи

Основные положения по системам электропитания узлов электросвязи Украины

Главная | О нас | Портфолио | Отзывы | Документы | Библиотека
© 2014-2020 www.informproject.od.ua. All Rights Reserved
Єдина Країна! Единая Страна!